Mitä on digitaalinen markkinointi?

10.3.2023

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa yrityksen tai organisaation markkinointia digitaalisissa kanavissa ja verkossa. Digitaalinen markkinointi on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa, sillä yhä useammat ihmiset etsivät tietoa ja tekevät ostoksia internetin välityksellä.

Digitaalinen markkinointi voi sisältää esimerkiksi hakukoneoptimoinnin (SEO), sisältömarkkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin, hakukonemainonnan (SEA), verkkosivujen ja sovellusten suunnittelun ja kehittämisen, analytiikan ja datan keräämisen ja analysoinnin.

Yritykset jotka hyödyntävät digitaalista markkinointia monipuolisesti ja harkiten, saavat etulyöntiaseman ja tavoittavat kohdeyleisön tehokkaasti.

Digitaalisen markkinoinnin keinot

Digitaalinen markkinointi sisältää monia eri keinoja ja taktiikoita, joiden avulla yritykset voivat tavoittaa ja sitouttaa potentiaalisia asiakkaita verkossa. Kukin yritys valitsee sopivimmat tavat, joiden avulla tavoitetaan oikea kohderyhmä.

Alla on yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin keinoja:

Verkkosivujen suunnittelu ja kehittäminen

Verkkosivut on yksi tärkeimmistä osista yrityksen digitaalisessa markkinoinnissa. Monesti sanotaan, että verkkosivut ovat digimarkkinoinnin ydin. Verkkosivusto on usein yrityksen ensimmäinen kontaktipiste asiakkaiden kanssa, joten sen ulkoasu, käytettävyys ja toimivuus ovat ratkaisevan tärkeitä.

Verkkosivujen suunnittelussa tulee huomioida ainakin sivuston käyttötarkoitus, kohdeyleisö, brändi-identiteetti, hakukoneoptimointi, responsiivisuus ja käyttäjäkokemus. Suunnittelun ja kehittämisen tavoitteena on luoda sivusto, joka on selkeä, informatiivinen, helppokäyttöinen ja houkutteleva.

Verkkosivujen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka elää yrityksen mukana.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (engl. Search Engine Optimization, SEO) on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden orgaanisissa eli maksuttomissa hakutuloksissa. Tavoitteena on siis saada verkkosivusto nousemaan korkeammalle hakutulossivulla ja siten lisätä sen kävijämäärää ja liikennettä.

Hakukoneoptimointiin kuuluu monia eri tekijöitä, kuten verkkosivuston rakenteen, sisällön, teknisen toimivuuden sekä sisäisten että  ulkoisten linkkien optimointi.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä on sisällön optimointi, eli varmistetaan, että verkkosivusto sisältää laadukasta ja relevanttia sisältöä, joka vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tarpeisiin.

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii jatkuvaa seurantaa ja optimointia. 

Hakukoneet muuttavat jatkuvasti algoritmejaan, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla muutoksista ja päivittää verkkosivustoa tarpeen mukaan. Hakukoneoptimoinnin hyödyt eivät myöskään näy heti, vaan vaativat viikkojen ja yleensä useiden kuukausien työn ennen kuin tuloksia alkaa näkyä.

 

Hakusanamainonta (SEA)

Hakusanamainonta (engl. Search Engine Advertising, SEA) tarkoittaa mainostamista hakukoneissa, kuten Google.


Hakusanamainonta toimii siten, että yritykset ostavat mainosnäyttöjä hakukoneiden hakutulossivuille tietyillä avainsanoilla, joita käyttäjät etsivät. Kun käyttäjä tekee haun yrityksen valitsemalla hakusanalla, yrityksen mainos näkyy hakutulossivulla yleensä ylä- tai alareunassa, ennen kuin käyttäjä näkee orgaaniset hakutulokset.

Hakusanamainonta on suoritusperusteista mainontaa, eli yritykset maksavat vain silloin, kun käyttäjä klikkaa mainosta ja vierailee yrityksen verkkosivustolla.

Hakusanamainonnassa on mahdollista kohdentaa mainoksia tarkasti, esimerkiksi käyttäjän sijainnin, laitteen tai aikavyöhykkeen perusteella.

Hakusanamainonta onkin tehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja  kasvattaa liikennettä verkkosivuilla.

Hakusanamainonnan etuihin kuuluu myös mainonnan tarkka mittaaminen ja analysointi, joka auttaa yrityksiä optimoimaan mainontaa ja parantamaan sen tehokkuutta.

Hakusanamainonnassa on tärkeää valita oikeat avainsanat ja optimoida mainokset, jotta ne ovat tehokkaita ja tuottavat tuloksia.

Miinuksena hakusanamainonnassa on kova kilpailu tietyistä avainsanoista, joka nostaa mainonnan kustannuksia. 

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi tarkoittaa yrityksen tai organisaation markkinointia sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebook, Instagram, Tik Tok,Twitter, LinkedIn ja YouTube.

Sosiaalisen median markkinointi voi sisältää esimerkiksi mainosten julkaisua sosiaalisessa mediassa, sisältöjen jakamista ja julkaisemista yrityksen profiilissa, kuvien ja videoiden lataamista sekä sosiaalisen median kanavien käyttämistä asiakaspalveluun ja vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

Sosiaalisen median markkinointi tarjoaa monia etuja. Se mahdollistaa yrityksille suoran ja nopean vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa ja lisää asiakasuskollisuutta. Sosiaalisen median kanavien käyttö on edullinen ja tehokas tapa mainostaa tuotteita ja palveluita suurelle yleisölle. Lisäksi se on hyvä tapa lisätä bränditietoisuutta ja edistää yrityksen mainetta.

 

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi tarkoittaa erilaisen sisältöjen luomista, joiden tavoitteena on houkutella ja sitouttaa kohdeyleisöä. 

Sisältömarkkinointi perustuu ajatukseen siitä, että asiakkaat haluavat enemmän kuin pelkän mainoksen. He haluavat tietoa, viihdettä ja inspiraatiota, jotka auttavat heitä tekemään parempia päätöksiä.

Sisältömarkkinointiin kuuluu monenlaisia sisältömuotoja, kuten blogipostauksia, sosiaalisen median julkaisuja, videoita, podcasteja, infografiikkaa ja webinaareja.

Sisältö voi käsitellä esimerkiksi yrityksen tuotteita ja palveluita, mutta se voi myös liittyä laajempiin aiheisiin, jotka ovat kohdeyleisön mielenkiinnon kohteena.

Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä rakentamaan luottamusta ja sitoutumista kohdeyleisön kanssa, mikä voi johtaa parempiin myyntituloksiin. Kun yritys tarjoaa arvokasta sisältöä, se  auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin yrityksen tuotteita ja palveluita ja ratkaisemaan ongelmia, joita heillä voi olla. Lisäksi sisältömarkkinointi voi auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja rakentamaan vahvan brändin.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on digitaalinen markkinointistrategia, jossa yritys lähettää sähköposteja potentiaalisille tai nykyisille asiakkaille tavoitteenaan mainostaa tuotteita ja palveluita tai pitää yllä asiakassuhteita.

Sähköpostimarkkinointi on yksi vanhimmista ja edelleen tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin muodoista.

Sähköpostimarkkinointi voi sisältää esimerkiksi uutiskirjeitä, kampanjatarjouksia, kutsuja tapahtumiin ja asiakaskyselyjä.

Sähköpostimarkkinointia voi käyttää myös asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen, esimerkiksi lähettämällä henkilökohtaisia viestejä tai vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin sähköpostitse.

Sähköpostimarkkinoinnilla on monia etuja. Se on kustannustehokas tapa markkinoida tuotteita ja palveluita, sillä sähköpostin lähettäminen on edullista.

Lisäksi sähköpostimarkkinointi mahdollistaa kohdennetun markkinoinnin, koska viestejä voidaan lähettää tarkasti määritellylle kohdeyleisölle.

Kumppanuusmarkkinointi

Kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi on tulospohjainen markkinointitapa, jossa yritys maksaa palkkion muille yrityksille tai yksityishenkilöille, jotka mainostavat sen tuotteita tai palveluita omilla verkkosivuillaan, some-kanavillaan tai sähköpostilistallaan.

Kumppanuusmarkkinointi perustuu siis yhteistyöhön muiden verkkosivustojen tai vaikuttajien kanssa, jotka toimivat ikään kuin yrityksen mainoskanavana.

Tyypillisesti kumppanuusmarkkinointiin liittyy erilaisia mainoslinkkejä, joita kumppanit voivat käyttää omilla verkkosivuillaan.

Kun jonkun käyttäjä klikkaa näitä linkkejä ja tekee ostoksen yrityksen sivuilla, kumppani saa tietyn prosenttiosuuden myynnistä. Näin kumppani ansaitsee rahaa omalla sivustollaan olevien mainosten kautta, kun taas yritys saa uusia asiakkaita ja lisää myyntiä.

 

Digitaalisen markkinointiin kuuluu monia eri keinoja, joista yritykset valitsevat sopivimmat.

Mistä kannattaa aloittaa?

Digitaalinen markkinointi voi aluksi tuntua monimutkaiselta, mutta aloittaminen on helpompaa kuin miltä se saattaa vaikuttaa. 

Alussa kannattaa valita liiketoiminnan kannalta tärkeimmät keinot, sen sijaan että kokeillaan vähän kaikkia, mutta ei mitään kunnolla. 

1. Aloita määrittelemällä tavoitteesi. 

Haluatko kasvattaa brändin tunnettuutta, lisätä myyntiä tai saada lisää liikennettä verkkosivuille? Kun olet määritellyt tavoitteet, voit keskittyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden laatimisessa apuna voi käyttää SMART-tekniikkaa. 

S: specific (konkreettinen)

M: measurable (mitattavissa oleva)

A: achievable (toteutettavissa)

R: relevant (merkityksellinen)

T: time bound (aikaan sidottu)

On siis tärkeää, että tavoitteet ovat konkreettisia, realistisia ja mitattavissa. Esimerkiksi lisää kävijöitä verkkosivuille ei ole riittävän tarkka tavoite.

Hyviä tavoitteita voi olla esimerkiksi:

  • Kasvattaa verkkosivujen liikennettä 20% kuukaudessa ensimmäisen neljänneksen aikana
  • Parantaa verkkosivujen konversiota 15% ensimmäisen neljänneksen aikana
  • Kasvattaa sosiaalisen median seuraaja määrää 10% seuraavan puolen vuoden aikana
  • Kasvattaa sähköpostilistan tilaaja määrää 25% ensimmäisen neljänneksen aikana

2. Kartoita kohdeyleisö

Ymmärtääksesi asiakkaita ja heidän ongelmiaan, sinun on tiedettävä keitä he ovat.

Mieti esimerkiksi:

  • ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja mitä he tekevät verkossa.
  • millaisia kanavia he käyttävät
  • mitkä ovat heidän tarpeensa ja kiinnostuksen kohteensa.


Tässä hyvänä apuna toimii ostajapersoonan tai ostajapersoonien määrittely.
Lue aiheesta lisää ja kopio ostajapersoona malli:
Ostajapersoonat ovat yrityksen unelma-asiakkaita

3. Suunnittele strategia

Pohdi, millaisia markkinointikeinoja ja kanavia haluat käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi. Mieti, miten voit hyödyntää sosiaalista mediaa, hakukonemarkkinointia, sisältömarkkinointia ja muita digitaalisen markkinoinnin keinoja tavoittaaksesi kohdeyleisösi. Tee tarkka suunnitelma, joka joustaa tarvittaessa.

4. Tee verkkosivut tai tarkastele kaipaako nykyiset sivut päivitystä.

Sivusto toimii tärkeänä kanavana markkinoinnin ja myynnin kannalta. Muista suunnitella sivustosi käyttäjäystävälliseksi, responsiiviseksi ja sisältörikkaaksi.

5. Luo sisältöä

Luo sisältöä, joka kiinnostaa kohdeyleisöä ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Sisältö voi olla esimerkiksi blogipostauksia, videoita, infografiikkaa tai julkaisuja sosiaaliseen mediaan.

6. Mittaa ja analysoi

Seuraa ja mittaa markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Käytä analytiikkaa ja muita työkaluja seuratakseesi kävijöitä, konversioita ja muita tärkeitä mittareita. 

Digitaalinen markkinointi on jatkuvaa työtä, joten varaudu siihen, että sinun täytyy muokata ja parantaa strategiaasi matkan varrella.

Parhaat tulokset saavutetaan kun päätöksiä tehdään kerrytetyn datan avulla.

Ja viimeiseksi – ihmeitä ei tapahdu yhdessä yössä, mutta kokeilemalla, tutkimalla ja rohkeasti testaamalla löydetään markkinoinnin keinot, jotka sopivat yrityksellenne ja joiden avulla saavutat liiketoiminnan tavoitteet.

Kaipaatko apua yrityksesi digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun? 

Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella tai laita viestiä [email protected] 

Jaa kirjoitus tästä: 

Viimeisimmät artikkelit

Tilaa uutiskirje

Haluatko saada ensimmäisenä tiedon Miila Digitalin kursseista ja palveluista? Tilaa vinkit digimarkkinointiin ja verkkosivujen suunnitteluun suoraan sähköpostiisi.

Kiinnostuitko?

Kaipaatko  apua yrityksesi markkinoinnin suunnitteluun? Jätä yhteydenotto pyyntö, niin olen pian yhteydessä. 

Untitled design (5)

Kasvatetaanko yrityksesi näkyvyyttä yhdessä?

Varaa ilmainen kartoituspuhelu 🚀